وکالت خانواده

 

به طور کلی آن قسم از دعاوی است که مربوط به کانون خانواده می شود. دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که به موجب قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده است.

موضوعیت های وکالت خانواده
 • مطالبه مهریه
 • مطالبه نفقه معوقه زوجه
 • مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
 • تمکین، ازدواج مجدد زوج، منع اشتغال زوجه
 • مطالبه هدایای نامزدی
 • مطالبه نفقه اقارب
 • استرداد جهیزیه
 • تقاضای ملاقات فرزند
 • تقاضای حضانت فرزند
 • عزل و نصب قیم
 • طلاق (اعمل از توافقی و ... )

سوالات خانواده

سوالات خود را در حوزه وکالت خانواده با ما در میان بگذارید.

question