اوراق قضایی

تنظیم آنلاین و دانلود اوراق قضایی

اوراق قضایی به برگه هایی اطلاق می شود که قبل از دادرسی، در جریان تشریفات دادرسی یا ختم آن در محاکمه کاربرد دارند، این اوراق روند حرکتی مراجعات عمومی به دادگستری و همجنین جریان دادرسی را تنظیم و ساماندهی می نمایند.

تنظیم و دانلود اوراق قضایی

برای تکمیل اطلاعات و استفاده از مشاوره متخصصان همین حالا تیکت ارسال کنید.

question